شیرهای چربی - شیرهای روغنکاری ، شیرهای روغن / روغن

ما انواع مختلفی از شیرهای چربی و انواع شیرآلات را برای تجهیزات روغن کاری ارائه می دهیم.

شیرهای چربی قطعات و دستگاهی هستند که به تجهیزات روغن کاری و سیستم های روغن کاری مجهز شده اند ، شیرهای چربی از فشار کم تا فشار بالا و رسانه های گسترده قابل استفاده در دسترس هستند. سوپاپ گریس HS عملکرد مطمئنی دارد ، خصوصاً در شرایط سخت کاری مختلف ، تعویض آسان و هزینه کمتر برای کاربردهای صنعتی.

مزایای شیر گریس ما:

  • سوپاپ دستی یا خودکار برای انتخاب
  • شیر برقی ، فشار و شیر برای شرایط مختلف کار
  • دریچه های تنظیم فشار و پاسخ قابل اطمینان و دریچه های بررسی نشت صفر.