کولرهای نفتی - مبدلهای حرارتی تجهیزات روغن کاری

کولر روغن یا مبدل حرارتی دسته ای از تجهیزات انتقال حرارت است که برای خنک سازی مایعات مانند روغن داغ یا هوا ، معمولاً با آب یا هوا به عنوان خنک کننده برای حذف گرما استفاده می شود. انواع مختلفی از کولر روغن (مبدل حرارتی) مانند کولر دیواری ، کولر اسپری ، کولر ژاکت دار و کولر لوله / لوله وجود دارد. به طور گسترده ای در تجهیزات روغن کاری ، یا دستگاه های دیگر مانند کوره فرکانس متوسط ​​و سایر تجهیزات الکتریکی بزرگ به عنوان محافظ خنک کننده استفاده می شود.