توزیع کنندگان روغنکاری - شیرهای تقسیم کننده روغن / روغن

ما بلوک های تقسیم کننده مترقی و توزیع کننده خط دوگانه را برای سیستم یا تجهیزات روانکاری متمرکز خط پیشرو یا دوگانه ارائه می دهیم. انواع مختلفی از توزیع کننده روغن کاری برای شرایط کاری مختلف ، نوع مختلف تجهیزات روانکاری برای اختیاری وجود دارد.

مزیت توزیع کنندگان روغن کاری هودسون ، شیرهای تقسیم کننده گریس:
* بیش از سالها تجربه تولید 10 ، کیفیت قطعات اصلی را کنترل کنید
* انواع مختلفی برای پاسخگویی به شرایط و شرایط مختلف
* قیمت مناسب برای فروش یا تعویض با عملکرد قابل اعتماد